20 sifat wajib dan mustahil bagi Allah

20 Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah

Ada 20 sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang wajib diketahui setiap muslim. Sifat-sifat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Sifat Wajib Bagi Allah

Sifat Wajib Tulisan Arab Maksud
Wujud ﻭﺟﻮﺩ Ada
Qidam ﻗﺪﻡ Terdahulu
Baqa ﺑﻘﺎﺀ Kekal
Mukhalafatuhu lilhawadis ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ Berbeda dengan makhluk-Nya
Qiyamuhu binafsih ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ Berdiri sendiri
Wahdaniyat ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ Esa (satu)
Qudrat ﻗﺪﺭﺓ Kuasa
Iradat ﺇﺭﺍﺩﺓ Berkehendak (berkemauan)
Ilmu ﻋﻠﻢ Mengetahui
Hayat ﺣﻴﺎﺓ Hidup
Sam’un ﺳﻤﻊ Mendengar
Basar ﺑﺼﺮ Melihat
Kalam ﻛﻼ ﻡ Berbicara
Kaunuhu qaadiran ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ Keadaan-Nya yang berkuasa
Kaunuhu muriidan ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan
Kaunuhu ‘aliman ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ Keadaan-Nya yang mengetahui
Kaunuhu hayyan ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ Keadaan-Nya yang hidup
Kaunuhu sami’an ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ Keadaan-Nya yang mendengar
Kaunuhu bashiiran ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ Keadaan-Nya yang melihat
Kaunuhu mutakalliman ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ Keadaan-Nya yang berbicara

 

 

Sifat Mustahil Bagi Allah

Sifat Sifat Mustahil Tulisan Arab Maksud
Nafsiah Adam ﻋﺪﻡ Tiada
Salbiah Huduts ﺣﺪﻭﺙ Baru
Salbiah Fana ﻓﻨﺎﺀ Berubah-ubah (akan binasa)
Salbiah Mumathalatuhu lilhawadith ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ Menyerupai sesuatu
Salbiah Qiamuhu bighairih ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ Berdiri-Nya dengan yang lain
Salbiah Ta’addud ﺗﻌﺪﺩ Lebih dari satu (berbilang)
Ma’ani Ajzun ﻋﺟﺰ Lemah
Ma’ani Karahah ﻛﺮﺍﻫﻪ Tidak berkemauan (terpaksa)
Ma’ani Jahlun ﺟﻬﻞ Bodoh
Ma’ani Al-Maut ﺍﻟﻤﻮﺕ Mati
Ma’ani Sami ﺍﻟﺻمم Tuli
Ma’ani Al-Umyu ﺍﻟﻌﻤﻲ Buta
Ma’ani Al-Bukmu ﺍﻟﺑﻜﻢ Bisu
Ma’nawiyah Kaunuhu ajizan ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ Keadaan-Nya yang lemah
Ma’nawiyah Kaunuhu mukrahan ﻛﻮﻧﻪ مكرها Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Ma’nawiyah Kaunuhu jahilan ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ Keadaan-Nya yang bodoh
Ma’nawiyah Kaunuhu mayitan ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ Keadaan-Nya yang mati
Ma’nawiyah Kaunuhu ashamma ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ Keadaan-Nya yang tuli
Ma’nawiyah Kaunuhu a’maa ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ Keadaan-Nya yang buta
Ma’nawiyah Kaunuhu abkam ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ Keadaan-Nya yang bisu

 

Perbandingan Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah

 

Perbandingan sifat wajib dan mustahil bagi Allah adalah sebagai berikut:

Sifat Wajib Tulisan Arab Maksud Sifat Sifat Mustahil Tulisan Arab Maksud
Wujud ﻭﺟﻮﺩ Ada Nafsiah Adam ﻋﺪﻡ Tiada
Qidam ﻗﺪﻡ Terdahulu Salbiah Huduts ﺣﺪﻭﺙ Baru
Baqa ﺑﻘﺎﺀ Kekal Salbiah Fana ﻓﻨﺎﺀ Berubah-ubah (akan binasa)
Mukhalafatuhu lilhawadis ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ Berbeda dengan makhluk-Nya Salbiah Mumathalatuhu lilhawadith ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ Menyerupai sesuatu
Qiyamuhu binafsih ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ Berdiri sendiri Salbiah Qiamuhu bighairih ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ Berdiri-Nya dengan yang lain
Wahdaniyat ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ Esa (satu) Salbiah Ta’addud ﺗﻌﺪﺩ Lebih dari satu (berbilang)
Qudrat ﻗﺪﺭﺓ Kuasa Ma’ani Ajzun ﻋﺟﺰ Lemah
Iradat ﺇﺭﺍﺩﺓ Berkehendak (berkemauan) Ma’ani Karahah ﻛﺮﺍﻫﻪ Tidak berkemauan (terpaksa)
Ilmu ﻋﻠﻢ Mengetahui Ma’ani Jahlun ﺟﻬﻞ Bodoh
Hayat ﺣﻴﺎﺓ Hidup Ma’ani Al-Maut ﺍﻟﻤﻮﺕ Mati
Sam’un ﺳﻤﻊ Mendengar Ma’ani Sami ﺍﻟﺻمم Tuli
Basar ﺑﺼﺮ Melihat Ma’ani Al-Umyu ﺍﻟﻌﻤﻲ Buta
Kalam ﻛﻼ ﻡ Berbicara Ma’ani Al-Bukmu ﺍﻟﺑﻜﻢ Bisu
Kaunuhu qaadiran ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ Keadaan-Nya yang berkuasa Ma’nawiyah Kaunuhu ajizan ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhu muriidan ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan Ma’nawiyah Kaunuhu mukrahan ﻛﻮﻧﻪ مكرها Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Kaunuhu ‘aliman ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ Keadaan-Nya yang mengetahui Ma’nawiyah Kaunuhu jahilan ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhu hayyan ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ Keadaan-Nya yang hidup Ma’nawiyah Kaunuhu mayitan ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhu sami’an ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ Keadaan-Nya yang mendengar Ma’nawiyah Kaunuhu ashamma ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ Keadaan-Nya yang tuli
Kaunuhu bashiiran ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ Keadaan-Nya yang melihat Ma’nawiyah Kaunuhu a’maa ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhu mutakalliman ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ Keadaan-Nya yang berbicara Ma’nawiyah Kaunuhu abkam ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ Keadaan-Nya yang bisu

 

Sifat wajib dan mustahil bagi Allah wajib diketahui oleh semua umat muslim yang mempunyai pikiran sehat, dewasa serta mempercayai keberadaan Allah beserta semua kesempurnaan yang dimilikinya. Sebenarnya, sifat wajib Allah tak terhitung banyaknya. Akan tetapi para ulama menafsirkan sifat wajib dan mustahil Allah yang wajib kita ketahui berjumlah 20.

Sifat wajib yang pertama adalah wujud. Makna dari wujud sendiri adalah ada. Sifat mustahilnya adalah Adam. Adam sendiri memiliki makna tidak ada. Dengan kata lain, bahwa Allah itu memang benar adanya dan mustahil jika Allah itu tidak ada. Sifat wajib kedua adalah qidam yang berarti terdahulu. Sifat mustahilnya adalah haduts/baru. Sifat ini menjelaskan bahwa Allah tidak ada awal mulanya dan juga tidak mungkin apabila ada pendahulu selain Allah.

Sifat berikutnya adalah baqa’ yang berarti kekal, sedangkan sifat mustahilnya adalah fana’ yang berarti binasa. Ini menunjukan jika Allah merupakan satu-satunya yang kekal dan tidak mungkin jika Allah dapat binasa. Mukhalafah lihawaditsi adalah sifat wajib Allah yang selanjutnya. sifat ini mempunyai arti tidak baru. Sifat mustahilnya adalah munatsalah lihawaditsi yang berarti baru. Allah jelas tidak memiliki sifat baru yang bisa dihancurkan seperti halnya baru.

Sifat selanjutnya adalah qiyam binafsihi yang berarti berdiri dengan sendiri. Sifat mustahilnya ihtiyaj illa mahal wa mukhashshash atau bisa diartikan memerlukan bantuan. Sifat wajib Allah berikutnya wahdaniyah yang berarti esa dan sifat mustahil nya ta’addud. Allah maha esa dan sangat mustahil jika jumlahnya ada banyak. Qudrah mempunyai arti kuasa dan ajes berarti lemah. Allah maha kuasa yang mampu melakukan segala hal jadi sangat mustahil jika Allah itu lemah.

Iradah merupakan sifat wajib Allah selanjutnya yang berarti menentukan. Sifat mustahilnya karahah yang berarti terpaksa. Sifat lainya adalah ‘ilim yang berarti mengetahui dan mustahil jahil (bodoh). Hayah berarti hidup dan mustahilnya adalah maut atau mati. Sifat Sama’ berarti mendengar, sedangkan shaman berarti tuli. Selain itu ada basher yang artinya melihat dan mustahilnya adalah ‘ama yang berarti buta. Allah maha melihat segalanya dan tidak mungkin bila Allah dikatakan buta. sifat wajib Allah berikutnya adalah kalam yaitu berkata-kata dan mustahilnya bakam yang berarti bisu. Allah selalu berbicara berkata-kata dan mustahil jika Allah bisu.

Dengan mengetahui sifat sifat wajib dan mustahil Allah maka kita akan lebih memahami dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga akan menambah keimanan kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain bahasan (maglearning.id).

Loading...

Tinggalkan Balasan