Fungsi Masjid Bagi Masyarakat, Apa Saja ?

Fungsi Masjid Bagi Masyarakat, Apa Saja ?

Fungsi Masjid Bagi Masyarakat – Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Bangunannya yang khas dengan mencerminkan masing-masing budaya setempat, membuatnya mudah dikenali. Di setiap wilayah negara memiliki ciri khasnya masing-masing dengan mengedepankan bentuk arsitektur sebagai “tanda pengenal”nya.

Di Indonesia banyak masyarakat berlomba membangun masjid dengan seindah-indahnya. Ratusan juta dan bahkan milyaran rupiah dihabiskan untuk membiayai pembangunan masjid. Arsitektur bangunan dibuat sebagus mungkin dengan menampilkan kemegahan.

Semangat membangun masjid sungguh luar biasa. Pertanyaannya, apakah masyarakat juga bersemangat untuk memakmurkannya? Dan apakah umat Islam telah memfungsikan masjid dengan semestinya ataukah baru sekedar sebagai tempat ritual harian, yaitu shalat lima waktu?

Fungsi Masjid Di Zaman Rasulullah

Masjid pada zaman Rasulullah tidak hanya difungsikan sebagai tempat beribadah shalat, tetapi memiliki multi fungsi. Banyak hal yang terkait dengan kepentingan umat Islam direncanakan dan dilakukan di dalam masjid. Sebagai contoh adalah membahas strategi mempertahankan kedaulatan, sebagai tempat menyelesaikan perkara (mahkamah keadilan), mengatur negara, kesejahteraan dan masih banyak lagi.

Dengan memfungsikan masjid secara demikian maka benar-banar dapat dicapai status masjid sebagai pusat peradaban muslim.

Fungsi Masjid Bagi Masyarakat

Bangunan masjid yang megah dan indah tentu menjadi mubadzir dan sia-sia manakala hanya digunakan untuk shalat lima waktu saja. Dengan memfungsikannya hanya untuk ibadah fardhu tersebut maka berarti masjid menjadi ramai dan terbuka hanya pada waktu shalat, dan selebihnya kembali sepi dan terkunci rapat.

Para takmir (penanggung jawab kemakmuran masjid) harus mampu menghidupkan masjid di sepanjang waktu. Cara menghidupkannya tentu dengan banyak kegiatan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan kepentingannya, fungsi masjid bagi masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga hal.

1. Fungsi masjid bagi masyarakat : Sebagai pusat persaudaraan

Masjid mendidik kita untuk mengeratkan persaudaraan. Intensitas perjumpaan yang tinggi di dalam masjid membuat kita saling mengenal satu sama lain. Tatapan mata, jabatan tangan dan sentuhan hati yang berkali-kali membuat kita bersaudara.

Dalam shalat, para jama’ah melakukan gerakan, melafalkan bacaan dan menghadap ke arah yang sama. Mereka juga melakukannya dengan tujuan yang sama, yaitu menyembah Allah. Semua persamaan ini akan menghantarkan kita kepada ikatan persaudaraan yang kuat dan kokoh.

Maka menjadi tidak tepat manakala masjid digunakan sebagai tempat untuk menghasut, menyudutkan kelompok lain, menyusun strategi perpecahan, adu domba dan pertumpahan darah.

2. Fungsi masjid bagi masyarakat : Sebagai simbol persamaan

Siapa pun yang masuk masjid mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Memasuki masjid berarti menanggalkan segala atribut duniawi yang menyebabkan manusia terkasta. Maka dengan berada di dalam masjid tidak ada perbedaan lagi antara jendral dan kopral, pejabat dan rakyat, kaya atau miskin, ilmuwan atau orang awam, atasan atau bawahan. Semua dipandang sama oleh Allah. Yang membedakannya adalah kualitas ketakwaan yang ada di antara semua yang berada di dalam masjid.

3. Fungsi masjid bagi masyarakat : Sebagai pusat peradaban

Sejarah perkembangan Islam tidak dapat dipisahkan dari masjid. Pada zaman Rasulullah, masjid menduduki peran sentral dalam membangun umat. Demikian juga para khalifah yang menggantikannya. Tradisi tersebut dilanjutkan oleh kekhalifahan pada zaman dinasti, baik dinasti Muawiyah dan Abbasiyah ataupun yang lainnya.

Kejayaan Islam di waktu yang lampau tidak lepas dari peran dan fungsi masjid bagi masyarakat atau umat Islam yang sangat maksimal. Oleh karenanya, melihat fungsi masjid bagi masyarakat yang sangat signifikan sebagai pusat peradaban maka sudah sewajarnya bila masjid-masjid yang ada sekarang diarahkan untuk memberikan efek dan dampak berperadaban bagi umat.

Maka hari ini juga, umat Islam harus kembali ke masjid dan memaksimalkan fungsi masjid bagi masyarakat dengan sesungguhnya. (maglearning.id)

Loading...

Tinggalkan Balasan